1. Темное Ясное

Léto / Summer

Jelikož jsem vyrůstala v horním patře panelového domu (jednom z nejvyšších na sídlišti), bylo pro mě jaro a léto vizuálně spojeno hlavně s rozdílnou barvou oblohy - oproti zimním a podzimním měsícům. Když jsem ležela na koberci nebo na posteli, byla obloha ostatně to jediné, co člověk z okna viděl. To první, co vnímal po probuzení, to poslední, co zahlédl při usínání. Vlastně to byla většina výhledu. Nejvýraznější nebyly domy, ulice, stromy - jen nebe. Ta výška dávala člověku pocit rozletu, čistého nádechu a nekonečnosti. 

Nejinak tomu vlastně bylo i na chalupě. Nejvýše položený dům na kopci v horách a obloha, která se ze zimní šedi měnila v letní jasnou modř. Člověk měl pocit, že je v ní, uprostřed, je jí obklopen.

 

Je zvláštní, jak si věci člověk nese s sebou po celý život, jako takový batůžek vizuálních vjemů. A když se mě někdo zeptá, jak si představuju léto, vytáhnu k toho batůžku mezi prvními právě tu oblohu. Kdo ví? Třeba kdybych bydlela v přízemí, vatahuju barvu kvetoucích keřů.


 

As I lived in the upper floor in the prefabricated house (one of the highest on housing estate), for me spring and summer were connected to colour changing - compared to winter or autumn months. When I was laying down on a floor or on a bed the sky was the only thing what I could see through a window. The first thing I saw in the morning and also in the evening before fall asleep. Well, it was actually all the view, the sky. Not houses, not streets, not trees - but the sky. It gave me a feeling of flying, fresh air in my lungs and the infinity.

It was the same as at the cottage. The highest placed house on the hill in the mountains and the sky which changed its colour from winter grey to summer azure. You could feel that blue all around yourself.

 

It is peculiar we carry those things like packed in the bag of visual feelings. And when somebody asks me, how I see imagine summer, I pull the sky from the bag. Who knows? Maybe if I would live in the ground floor I would pull from the bag the colour of blooming trees.

Léto, olej na plátně, 90x45 cm, 2020

Léto, olej na plátně, 90 x 45 cm, 2020 / Summer, oil on canvas, 90 x 45 cm, 2020