1. Темное Ясное

Fantazie za dob karantény / Fantasy during the time of quarantine

Ta karanténa mý fantazii svědčí. Napadají mě divnější a divnější věci.


The quarantine works for my fantasy. I am thinking about more and more bizarre things.

Bizarní zvíře, olej na plátně, 60x80cm, 2020

Bizarní zvíře, olej na plátně, 60 x 80 cm, 2020 / Bizarre animal, oil on canvas, 60 x 80 cm, 2020