1. Темное Ясное

Karanténa / Quarantine

Nouzový stav a celková karanténa. Celá země se zastavila. Je to zvláštní. Potýkala jsem se několik dní se směsí úzkosti a obav - jako asi většina z nás -, které se postupně nechaly naředit klidem z toho, že prostě jen můžu (musím) sedět doma. Konečně si můžu přečíst knihu o Caravaggiovi anebo malovat různé experimenty, dělat malé akvarely, zkrátka jen tak. (Musím říct, že je celkem štěstí, že mám domácí ateliér vedle v pokoji Usmívající se ) Takže budou to těžký časy, ne že ne. Ale aspoň se na chvíli zastavíme a ve společnosti se navíc rozproudila určitá solidarita. A to je vždycky krásný. Snad se to nejhorší brzy přežene. #stayhome #nosterousku a nechoďte na nedělní návštěvy k babičkám a dědečkům!

 

No a tady některé z těch zmíněných akvarelů! Pokud chcete, určitě mě sledujte na instagramu, kam přidávám videa z procesu tvorby i další věci, jako myšlenky anebo linky na zajímavé projekty, které můžete v těchto krizových časech podpořit, nebo organizace, které pomáhají a umožňují pomáhat ostatním.PS: Výstavy mých děl jsou pochopitelně dočasně zavřeny, ale nasdílím vám sem brzy alespoň fotky a videa z expozic, které jsem udělala ještě před karanténou! Usmívající se


Emergency rule and total quarantine. The entire country has stopped and it feels strange. I have been struggling for a few days with a mix of anxiety and worries - like most of us - which have gradually been diluted with the ease that I can (I have to!) sit at home. Finally, I can read a book about Caravaggio or I can paint my experiments, make small watercolours, or so. (I must say I am lucky to have my own studio next door in the room at my home Usmívající se) So: it is going to be tough times, no doubt. But at least we will stop for a while, and also some solidarity is flowing in the society. And that is always very nice. I hope the worst will overcome soon. #stayhome #wearfacemask and do not visit your dearest grandparents!

 

And here are some of my new watercolours! If you want to, you may follow my Instagram, where I add videos from the creation process but also other things, like my ideas, links of interesting projects which you can support during these times of crises, or helping organizations.

 

PS: My exhibitions are of course temporarily closed, but at least I will put some more photos or videos from the last expositions I made before quarantine! Usmívající se

01, akvarel, A4, 2020

02, akvarel, A4, 2020

03, akvarel, A4, 2020

04, akvarel, A4, 2020