1. Темное Ясное

Plavec / Swimmer

Jeden mezisvátkový obraz z roku 2020!

Pod hladinou se dá skrýt cokoliv, i vlastní chapadlo. (A když náhodou kus vykoukne, lze se tvářit, že k nám nepatří.) Zelená je vlastně krásná barva (ačkoliv jsem jí asi nějaký čas upozaďovala - je potřeba to napravit!). A chybí mi bazén - i dostatečně velké plavecké čepice, které nepraskají, když se snaží spolknout všechny moje vlasy. Jeden z těch obrazů, které jsem malovala dnem i nocí, a nemohla se dočkat, až ho uvidím před sebou.


 

 

The middle Christmas painting!

You can hide anything under the surface, even your tentacle. (And if the piece accidentally peeks out, you can look like it doesn't belong to us.) Green is a beautiful colour (although I've probably been late for a while - it needs to be fixed!). And I miss the pool - even big enough swimming caps that don't crack when trying to swallow all my hair. It is one of those paintings I painted day and night, and I couldn't wait to see it in front of me.

plavec_olej na plátně_160x190cm_2020

Plavec, olej na plátně, 160x190 cm, 2020 / Swimmer, oil on canvas, 160x190 cm, 2020