1. Темное Ясное

Rostlina odjinud XXIII / Plant from elswhere XXIII

Jak už zde bylo zmíněno, rozhodla jsem  se obrazy z výstavy Voynichova botanika zvěřejňovat alespoň tady, když už jsou galerie - a s nimi bohužel právě i Barley - zavřené Usmívající se

Tuhle podivnou rosltinu najdete ve Voynichově manuskriptu na listu č. 94, obraz se jmenuje "Rostlina odjinud XXIII" a má 60x80 cm. 

Tahle rostlina je momentálně volná. Jo, a výstava je samozřejmě prodejní, některé rostliny už jsou pryč, některé jsou ještě k dispozici, vždycky vám to napíšu do příspěvku. Galerie obraz doručí, kompletní fotky výstavy na FB stránkách Barley Gallery!Usmívající se


As I already mentioned here, I decided to publish the paintings from the Voynich Botany exhibition, at least here, when the galleries - and with them, unfortunately, Barley Gallery - are already closed Usmívající se

This strange plant can be found in Voynich's manuscript on page no. 94, the painting is called "Plant from elsewhere XXIII" and is 60x80 cm big.

This plant is currently free. Yeah, and of course it is selling exhibition, some plants are gone, some are still available, I'll always let you know.Mrkající

The gallery would deliver the painting to you, complete photos of the exhibition can be found on the FB site of the Barley Gallery!

Rostlina odjinud XXIII

Rostlina odjinud XXIII, strana 94, olej na plátně, 60x80 cm, 2020 / Plant from elsewhere XXIII, page 94, oil on canvas, 60x80 cm, 2020

Předloha Rostlina odjinud XXIII

předloha Rostliny odjinud XXIII ze strany 94 / the original plant on page 94 in Voynich's manuscript