1. Темное Ясное

Snažil se o tom mluvit... / He tried to speak about it...

Každý máme nějaké tajemství. Něco, co nemůžeme nikomu říci, i když bychom chtěli. Něco, za co se třeba stydíme. Někde v hloubi duše to cítíme, že to chce ven. Ale nejde to. Protože je to tabu. Na začátku října jsem se účastnila Benefičního malování pro Mezinárodní komiksový festival KOMA. Díky bohu mi bylo umožněno, abych svůj obraz mohla namalovat v době konání festivalu v pohodlí svého ateliéru v Praze. Rozhodla jsem se na festivalu představit jednoho člena z rodiny mých Kamarádů, což je jeden z mých malířských projektů. Oproti ostatním kamarádům ale tento Taboo kamarád skrývá mnohé. Ale nevyrazíte z něj ani ň. Snažil se... Snažil se o tom mluvit... ale nemohl prolomit to tabu.

Taboo kamarád má rozměry 100x120 cm a můžete si ho vydražit na facebookových stránkách festivalu KOMA. Vyvolávací cena je 1600,- a minimální příhoz je 100 Kč. A už tradičně výtěžek z obrazů podporuje sociální projekt, tentokrát IQ Roma. 


We all have some secrets. Something we can't tell anyone, even if we want to. Something we're ashamed of. Somewhere deep down, we feel like we want it out. But it can not be. Because it's TABOO. At the beginning of October, I participated in the Benefitial Painting for the KOMA International Comics Festival. Thank God I was allowed to paint my painting during the festival in the comfort of my studio in Prague. I decided to introduce one member of my Friends' family at the festival, which is one of my painting projects. Unlike other friends, however, this Taboo Friend hides a lot. But you won't get out of it either. He tried ... He tried to talk about it ... but he couldn't break the taboo. Taboo Friend has dimensions of 100x120 cm and you can auction it on the facebook pages of the KOMA festival. The starting price is 1600, - and the minimum bid is 100 CZK. And traditionally, the proceeds from the paintings will support a social project, this time IQ Roma.

 

Klára Sedlo_Taboo friend_100x120cm_oil on canvas_2020

Taboo kamarád, olej na plátně, 100x120 cm, 2020 / Taboo friend, oil on canvas, 100x120 cm, 2020