1. Темное Ясное

Rostlina odjinud XXVIX

Jak jste asi zaregistrovali už před nějakou dobou, galerie jsou zavřené. A spolu s nimi i Barley Gallery, ve které visí má Voynichova botanika (série maleb rostlin inspirovaná Voynichovým rukopisem). Rozhodla jsem se proto zveřejnit obrazy alespoň prostřednictvím Facebooku a později i instagramuUsmívající se, kde mě můžete taky sledovat, najdete mě tam jako klarasedlo a kde jsem celkem aktivní co se týče stories {#emotions_dlg.lol}) Ale zpět k Voynichovi! Tahle podivná rostlina je podle strany č. 46, obraz se jmenuje "Rostlina odjinud XXVIX" a má 100 x100 cm. Tahle rostlina je momentálně už v soukromé sbírce, díky! Usmívající se 

Jo, a výstava je samozřejmě prodejní. Některé rostliny už jsou pryč, některé jsou ještě k dispozici, vždycky vám to napíšu k příspěvku. Galerie obraz doručí, kompletní fotky výstavy na stránkách Barley Gallery.


As you probably noticed some time ago, the galleries are closed. And with them also the Barley Gallery, in which my Voynich botany hangs (a series of plant paintings inspired by Voynich's manuscript). Therefore, I decided to publish the images at least via Facebook and later also via Instagram Usmívající se, where you can also follow me, you will find me there as a klarasedlo and where I am quite active with
Stories {#emotions_dlg.lol}) But back to Voynich! According to page 46, this strange plant is called "Plant from Elsewhere XXVIX" and is 100 x 100 cm big. This plant is currently in a private collection, thanks! Mrkající

Yeah, and of course, this is selling exhibition. Some plants are gone, some are still available, I will always write to you for a contribution. Gallery will deliver pictures, complete photos of the exhibition on the Barley Gallery website

Rostlina odjinud XXVIX

Rostlina odjinud XXVIX, strana 46, olej na plátně, 100x100 cm, 2020 / Plant from elswhere XXVIX, page 46, oil on canvas, 100x100 cm, 2020