1. Dunkel Hell

Monstra / Monsters

S Reny Muzik budeme otevírat mou novou výstavu! Už 7.7. od 6 večer! Jste samozřejmě srdečně zváni!

Budou tam Monstra - naše strachy, obludy, které v nás žijí. Inspirací monstrům jsou úzkosti, modly ale i toxické vztahy kolem mě. Partneři, rodiče, děti, kamarádi, kteří se navzájem dusí, jsou všude kolem. I lidé, kteří toxické chování ve svém životě snáší, ale neřeší. Můžu to být já, vy Vaši rodiče. My všichni v sobě máme monstra, my všichni můžeme být monstry. I sami sobě. 

Výstava bude oproti předchozím více psychologická. Na některých plátnech se pustím i do rozboru svýho OCD {#emotions_dlg.lol}

Těším se na Vás! Dresscode: renesance a baroko. (Dobře, kecám. Ale kdo přijde v okruží, má u mě kresbičku! Smějící se )


 

I am opening my new exhibition with curator Reny Muzik! On the 7th of July at 6 pm! Of course, you are welcome! 

The Monsters will be there - our fears, beasts living hidden inside of us. I found the inspiration in anxieties, idols but also in toxic relationships around me. Partners, parents, kids, friends who suffocate each other, they are all around. Even people, who tolerate toxic behaviour but won't do anything about it. They are all around. It can be me, you, your parents... All of us, we have monsters inside, or we can become monsters ourselves. 

This exhibition is a bit more psychological than others of mine. I also analyse my own OCD in some paintings {#emotions_dlg.lol}

I look forward to you! Dresscode: renaissance and baroque. (Ok, I am kidding. But if you would wear a ruff around the neck, I give you a small picture of mine! Smějící se )

Výstava Monstra