1. Dunkel Hell

Bizarní pláň / Bizarre plain

Všichni jsme se právě ocitli na jakési bizarní dovolené. Je ten pravý čas navštívit naše podvědomí a jako turisté si projít všechna jeho bizarní zákoutí.

Dnes se podíváme na Bizarní pláň Usmívající se Dále budeme v našem poznávacím zájezdu pokračovat buď na pláž nebo k hradu. Kam byste šli raději?


 

We are all on a bizarre holiday right now. This is the time to visit our subconscious mind and wander like tourists all around the bizarre places which are hidden in it. 

Today we will be visiting Bizarre Plain Usmívající se Next time we will continue on our travel, you can choose whether we will visit the castle or beach. Where would you rather go?

Bizarní pláň, olej na plátně, 50x60cm, 2020

Bizarní pláň, olej na plátně, 50 x 60 cm, 2020 / Bizarre Plain, oil on canvas, 50 x 60 cm, 2020