1. Dunkel Hell

Explodující zajíci

Zajíci jsou myšlenky a emoce.
Naše i cizí.

Co se s námi děje, když se jen tak objevují v dýmu a pak vybuchují?

Explodující zajíci
olej na plátně
145 × 100 cm
2021

Explodující zajíci