Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Během práce na diplomce / While working on my diploma

Práce na diplomce znamená, že člověka napadají neustále – a často při samotné malbě – nové a nové nápady k tématu.

Třeba takové hromové kameny. Neskutečně zajimavá záležitost, když se bavíme o rituálech a rituálním chování  (to je právě ústředním námětem mé diplomové práce). Hromové kameny byly pravěké předměty vyorané před staletími v polích. Naši předkové věřili, že vyorávají kameny, které zůstávají v zemi po úderech blesku. A tak si je ukládali pod práh, či na jiná místa, a přisuzovali jim ochranné vlastnosti – před bouřkou, zlými duchy ale i neštěstím. Obyčejný předmět se tak stává něčím zcela neobyčejným, a to jen prostou změnou okolností. Jak příznačné pro naše uvažování Usmívající se

Zkrátka chtě nechtě, musel vzniknout tento obraz. Skutečně, nešlo jinak, prostě jsem ho musela namalovat Usmívající se


 

Working on a diploma means, that sometimes you get a lot of new ideas again and again – often during the painting itself. For example the thunderstones. Incredibly interesting myth when talking about rituals (which are my diploma main theme). Thunderstones are prehistoric objects ploughed in the fields. Our ancestors believed, that those stones fell into the fields after the lighting strike, and they thought that these stones had protective properties (against the storm, evil spirits or any disaster). So they put them under the threshold or other places to feel protected. The ordinary thing had become something magical just by changing the circumstances. How typical for us Usmívající se

So this picture had to be created. Really, I just had to paint it Usmívající se

Hromový kámen na prahu, olej na plátně, 120x100 cm, 2020

Hromový kámen na prahu, olej na plátně, 120 x 100 cm, 2020 / Thunderstone on the threshold, oil on canvas, 120 x 100 cm, 2020