Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Dvě nové květiny! / Two new flowers!

Je to tu! Dvě nový kytky do série! Usmívající se
Jak asi už teď víte, jedná se o malby podle Voynichova rukopisu, tj 600let starého a nikdy nerozluštěného manuskriptu plného zahadnych nákresů flóry (a nejen té). Usmívající se

Zvrácená pokroucená botanika bizarních rostlin z jinejch dimenzí v malbách chytající lehounce feeling barokních zátiší. - Neskutečně moc mě to baví. Jak už jsem psala: rekonstruuji rostliny, které neznám, podle nákresů někoho, kdo je staletí po smrti (nejspíš teda, žejo). Zvláštní pocit! Je to cesta zpět v čase a zároveň i někam jinam, někam bokem,kam se člověk normálně nevrací... Je zajímavé sledovat logiku s jakou pravděpodobně autor/ka květiny zachycoval/a, tahy, zkrátka formu obecně.

No, bude to velký, už se těším, až je vystavíme s Reny Muzik pěkně pohromaděUsmívající se


 Here it is! Two new flowers in the series!Usmívající se

As you already know, these are paintings according to the 600 years old Voynich manuscript full of mysterious drawing of flora (and not only that).Usmívající se

Creepy botany of bizarre plants from other dimensions now painted in a slight feeling of baroque still life. I enjoy it so much. As I wrote: I am reconstructing plants that I do not know, according to the drawings of someone who is dead for centuries (probably{#emotions_dlg.lol}). It is a weird feeling. It is a journey back in time and at the same time somewhere else, where one does not normally return ... It is interesting to follow the logic with which the author probably captured flowers, brush strokes, simply form in general.

Well, it is going to be big! I am looking forward to exhibiting paintings all together with my art curator Reny Muzik.Usmívající se

Rostlina odjinud IV (strana 1), 30x30 cm, olej na plátně, 2020

Rostlina odjinud IV (strana 1), olej na plátně, 30x30 cm, 2020 / Plant from elsewhere IV (page 1), oil on canvas, 30x30 cm, 2020

Rostlina odjinud V (strana 53), olej na plátně, 60x80 cm, 2020

Rostlina odjinud V (strana 53), olej na plátně, 60x80 cm, 2020 / Plant from elsewhere V (page 53), oil on canvas, 60x80 cm, 2020