Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Pozdrav z ateliéru / Greetings from the studio

Zdravím spolu s velký jednorožcem z procesu tvorby :) 

Greetings from my studio - huge fluffy unicorn in progress!