Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Stále na dovolené / Still on the vacation

Minule nás osoba z hradu odvedla na hrad, kde jsme potkali draka. Stojíme nyní před hradem. Osoba, která pracuje na hradě nás odkazuje na zajímavé místo v okolí. Naznačuje směr, kterým jít, abychom viděli jakýsi přírodní úkaz. Druhá možnost je zajít si někam na jídlo. Půjdeme se podívat na přírodní úkaz nebo si dáme svačinu? Usmívající se


 

Last time, our tour guide took us to the castle, where we met a dragon. Now we are standing in front of the castle. The tour guide, who works at the castle refers us to a fascinating place in the area. He is pointing to the direction to go in order to show us a natural phenomenon. the second option is to go out for a meal. Shall we go to see a natural phenomenon or have a snack?Usmívající se

Osoba z hradu ukazuje směr, olej na plátně, 40x40 cm, 2020

 

Osoba z hradu ukazuje směr, olej na plátně, 40x40 cm, 2020 / Tour guide is pointing to the direction, oil on canvas, 40x40 cm, 2020