Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Bouře v aukci! / My storm in auction

Tenhle obraz možná znáte. Jmenuje se "Co se odehrálo během bouře zůstává nejasné" a pro mě je to docela stěžejní dílo. Zobrazuje vnitřní bouři, která se nedopatřením vyvrhla ve a proměnila vnější prostředí v uragán. Takové znázornění psychického stavu, který asi všichni známe... Pózovala mi pro něj moje modelka Sára, kterou jste nejspíš viděli už na mnoha obrazech (i vernisážích) Usmívající se

Momentálně si tohle dílo můžete zakoupit. I když jsem váhala, jestli ho k prodeji vůbec nabídnu, protože je pro mě vážně důležité... Ale nakonec jsem se rozhodla, že ano. A tím pádem ho nyní můžete vydražit v aukční síni Vltavín ve 173. sálové aukci.

Aukce probíhá nyní online, původně měla být zakončena, jak řečeno, aukcí sálovou. Ta se ale vzhledek k situaci odehraje bez přítomnosti veřejnosti. Přihazovat můžete tady na webu nebo po telefonu Usmívající se

Hodně štěstí, a pokud ho vydražíte, ozvěte se mi! Budu ráda, když budu vědět, kde našel domov! 


 

You probably know this picture. It is named "What happened during the storm remains unclear" and it is quite a main artwork for me. It shows the inner storm which has been ejected out and turned the external environment into a hurricane. Such a depiction of the mental state that we all probably know... You also definitely know my model Sára, who you have probably seen in many paintings (and openings) Usmívající se

Now you can buy this artwork. Although I was hesitated to even offer it for sale, cause it is really important for me... But then I did it. And so you may now auction it at the Vltavín auction hall in the 173rd Hall auction.

The auction is now online, due to the situation, it will take place without the presence of the public. So you can bid on the web or by phone Usmívající se

Good luck and if you auction it off, let me know! I'll be glad to know where it found its home. 

Co se odehrálo během bouře zůstává nejasné, olej na plátně, 145x100cm, 2019

Co se odehrálo během bouře zůstává nejasné, olej na plátně, 145 x 100cm, 2019 / What happened during the storm remains unclear, oil on canvas, 145 x 100 cm, 2019