Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Další květina v procesu / Another plant in the process

Další květina v procesu! Usmívající se Listy ještě nejsou ready.


Another plant in the process! Usmívající se Leaves are still not ready yet. 

Rostlina odjinud VII (strana 40), 60x80 cm, olej na plátně, 2020

Rostlina odjinud VIII (strana 40), 60 x 80 cm, olej na plátně, 2020 / Plant from elsewhere VIII (page 40), 60 x 80 cm, oil on canvas, 2020