Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Výstava na Ministerstvu zemědělství / An exhibition at the Ministry of Agriculture

Už tradičně, jako každý rok, vás zvu na jednodenní výstavu na Ministerstvu zemědělství. Tentokrát se sejdeme 12.února v 15:00 v místnosti 413 (na vrátnici vás nasměrují, nebojte Usmívající se ), a v rámci výstavy představím svoje práce z posledních šesti let, tj z doby mého studia na AVU. Uvidíte tedy průřez mou tvorbou - od prací z prvního ročníku až po ty nejnovější. Vzhldem k tomu, že letos zakončuji své studium na AVU, výstavu jsem pojala právě jako možnost uspořádat tuto mini-retrospektivu a ohlédnout se za posledními roky, které formovaly mou práci do podoby, jak vypadá dnes. Takže pokud chcete vidět obrazy, které jste ještě neviděli a které běžně nevystavuji, skočte se mrknout Usmívající se

(Ke vstupu do budovy je potřeba občanský průkaz.)

Budu se těšit na viděnou! 


 

Tradicialy as every year I would like to invite you to my one-day exhibition at the Ministry of Agriculture. This time we will meet on 12th of February at 3 pm in the room number 413 (don't worry, the receptionist will direct you Usmívající se) and I will present my artworks from last six years, ie from my studies at AVU (Academy of Fine Arts in Prague). So you can see my artworks from the first year up to my latest paintings. Since I am finishing my studies at the Academy of Fine Arts this year, I conceived it as an opportunity to organize this mini-retrospective exhibition and look back at the last years that have shaped my work into what it looks like today. So if you want to see my works, which you probably haven't seen yet, come to take a look next week Usmívající se

(An ID card is required to enter the building.)

See you there! 

Průřez - pozvánka na výstavu