Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Bonus ze strany 30 / Bonus from page 30

Jako bonus přihazuji Voynichovu další kytku! Strana 30 Usmívající se


As a bonus, I bid a new Voynich plant! Page 30 Usmívající se

 

Rostlina odjinud VI, olej na plátně, 35 x 50 cm, 2020

Rostlina odjinud VI (strana 30), olej na plátně, 35 x 50 cm, 2020 / Plant from elsewhere VI (page 30), oil on canvas, 35 x 50 cm, 2020