Klára Sedlo | Novinky
  1. Tmavé Světlé

Komunikovat se světem budu jen prostřednictvím obrazů, řekl Úhoří muž

Kolik je Eel Manovi let, to nevěděl nikdo. Mohlo mu být dvacet, třicet, nebo taky sto nebo tisíc. Bytosti jako on přece stárnou úplně jinak.

On sám na tu otázku vždycky odpovídal tak, že se cítí mladý. A že je to vlastně irelevantní dotaz, protože čas ve své podstatě neexistuje. Všechno je neustále na tom stejném místě, a kdybychom se přestali pohybovat po té ose minut, hodin a dní, uvidíme to jako on.

Možná proto někdy odpovídal v rozhovorech tak zvláštně. Jakoby viděl situaci z jiného úhlu. 

Níže jeden z rozhovorů s Úhořím mužem, který vyšel těsně předtím, než se stáhl do ústraní.